سبد خرید

مجموع : 0 تومان
MgCl2- 25mM ناموجود
RNase A 10mg-mi ناموجود
4x GC Buffer I ناموجود
4x GC Buffer II ناموجود
Agarose ناموجود
10X TBE Buffer ناموجود
50X TAE Buffer ناموجود
Tris Base ناموجود
EDTA ناموجود
Boric Acid ناموجود