سبد خرید

مجموع : 0 تومان

راه اندازی بانک نگهداری نمونه های ژنتیکی زیستی دریایی

رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از راه اندازی بانک نگهداری نمونه های زیستی دریایی خبر داد.

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیرا توانستیم در کنار سایر نمونه هایی که در زیست بانک ذخیره می شود، نمونه های زیستی دریایی در بخش میکروبیوم دریاها را نیز ذخیره سازی کنیم.

وی با بیان اینکه نمونه های زیستی دریایی، می تواند بزرگترین منبع برای میکروبیوم ها باشد، خاطر نشان کرد: با ذخیره سازی نمونه های زیستی در بانک میکروبی دریایی می توان تحقیقاتی را در راستای درمان انواع سرطان ها در کشور آغاز کرد.

رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران اظهار داشت: از این رو در صدد هستیم که نمونه های میکروبی از بخش های مختلف دریاهای شمال و جنوب ایران را جمع آوری، شناسایی و در زیست بانک ذخیره سازی کنیم.

وی با بیان اینکه از این نمونه ها می توان برای بخش تحقیقات و صنعت استفاده کرد، گفت:  این نمونه ها از دریاها و خشکی های نزدیک دریاها جمع آوری می شود.

شاهزاده فاضلی با اشاره به کاربرد نمونه های زیستی دریایی گفت: از این میکروارگانیسم ها در تولید سوخت، تولید دارو برای انواع سرطان ها و ...می توان بهره برد.

وی گفت: با توجه به نگهداری نمونه های زیستی و میکروبی دریایی، این مرکز از سال آینده می تواند به ارائه خدمات بپردازد.

رئیس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با بیان اینکه روند توسعه کتابخانه تحقیقاتی یا زیست بانک را در پیش گرفته ایم، گفت: برای توسعه این زیست بانک برنامه هایی داریم ولی این برنامه ها تا پشتوانه حمایتی و بودجه ای نداشته باشند بر روی کاغذ می مانند و در جا خواهیم زد.

وی تاکید کرد: بنا داریم در ۴ حوزه نسبت به افزایش تعداد نمونه های زیستی در مرکز اقدام کنیم؛ نمونه های زیستی در حوزه انرژی، سلامت، محیط زیست، منابع غذایی از جمله این حوزه هایی است که پیگیر هستیم.